view style:

View: 12 24 ALL

 • BỘ BÀN ĂN FRANSOA 031-MD

  BỘ BÀN ĂN FRANSOA 031-MD Kích thước bàn có 2 loại: (1200x800/1600x900)x750. Kích thước ghế (có 2 loại gỗ và…

 • BỘ BÀN ĂN HARMONY 003-MD

  Kích thước bàn có 3 loại: (1350x850/1600x900/1800x900)x750. Kích thước ghế không tay: 520x620x1030. Kích thước ghế có tay: 630x620x1030. Màu…

 • BỘ BÀN ĂN IMPERIAL HANKOOK 027-MD

  Kích thước bàn có 2 loại: (1350x850/1600x900)x750. Kích thước ghế: 500x560x960. Màu sắc: Antique (MD-258B). Chất liệu: Si K-03. [caption…

 • BỘ BÀN ĂN LISBON 212-MD

  BỘ BÀN ĂN LISBON 212-MD Kích thước bàn: Kích thước ghế: Màu sắc: Chất liệu:  

 • BỘ BÀN ĂN LOVING 105-MD

  BỘ BÀN ĂN LOVING 105-MD Kích thước bàn có 2 loại: (1200x800/1600x800)x750. Kích thước ghế: 440x520x860. Màu sắc: Walnut (GR-06).…

 • BỘ BÀN ĂN MELODY 116-MD

  BỘ BÀN ĂN MELODY 116-MD Kích thước bàn có 3 loại: (800x800/1200x800/1600x800)x750. Kích thước ghế (có 2 loại gỗ và…

 • BỘ BÀN ĂN MONACO 102-MD

  BỘ BÀN ĂN MONACO 102-MD Kích thước bàn có 2 loại: (1200x800/1600x800)x750. Kích thước ghế (có 2 loại gỗ và…

 • BỘ BÀN ĂN NAPOLEON 008-MD

  BỘ BÀN ĂN NAPOLEON 008-MD Kích thước bàn có 4 loại: (1350x850/1600x900/1900x900/2400x1200)x750. Kích thước ghế không tay: 600x620x1030. Kích thước…

 • BỘ BÀN ĂN NEWHART 004-MD

  Kích thước bàn có 2 loại: (1350x850/1600x900)x750. Kích thước ghế không tay: 530x580x950. Kích thước ghế có tay: 640x580x950. Màu…

 • BỘ BÀN ĂN OTTAWA 211-MD

  BỘ BÀN ĂN OTTAWA 211-MD Kích thước bàn: Kích thước ghế: Màu sắc: Chất liệu:  

 • BỘ BÀN ĂN ROMANTIC 127-MD

  BỘ BÀN ĂN ROMANTIC 127-MD Kích thước bàn có  loại: (1200x800/1600x800)x750. Kích thước ghế (có 2 loại gỗ và nệm):…

 • BỘ BÀN ĂN ROSA 213-MD

  BỘ BÀN ĂN ROSA 213-MD Kích thước bàn: Kích thước ghế: Màu sắc: Chất liệu: