view style:

View: 12 24 ALL

 • BỘ BÀN ĂN FRANSOA 031-MD

  BỘ BÀN ĂN FRANSOA 031-MD Kích thước bàn có 2 loại: (1200x800/1600x900)x750. Kích thước ghế (có 2 loại gỗ và…

 • BỘ BÀN ĂN IMPERIAL HANKOOK 027-MD

  Kích thước bàn có 2 loại: (1350x850/1600x900)x750. Kích thước ghế: 500x560x960. Màu sắc: Antique (MD-258B). Chất liệu: Si K-03. [caption…

 • BỘ BÀN ĂN LISBON 212-MD

  BỘ BÀN ĂN LISBON 212-MD Kích thước bàn: Kích thước ghế: Màu sắc: Chất liệu:  

 • BỘ BÀN ĂN LOVING 105-MD

  BỘ BÀN ĂN LOVING 105-MD Kích thước bàn có 2 loại: (1200x800/1600x800)x750. Kích thước ghế: 440x520x860. Màu sắc: Walnut (GR-06).…

 • BỘ BÀN ĂN MELODY 116-MD

  BỘ BÀN ĂN MELODY 116-MD Kích thước bàn có 3 loại: (800x800/1200x800/1600x800)x750. Kích thước ghế (có 2 loại gỗ và…

 • BỘ BÀN ĂN MONACO 102-MD

  BỘ BÀN ĂN MONACO 102-MD Kích thước bàn có 2 loại: (1200x800/1600x800)x750. Kích thước ghế (có 2 loại gỗ và…

 • BỘ BÀN ĂN NAPOLEON 008-MD

  BỘ BÀN ĂN NAPOLEON 008-MD Kích thước bàn có 4 loại: (1350x850/1600x900/1900x900/2400x1200)x750. Kích thước ghế không tay: 600x620x1030. Kích thước…

 • BỘ BÀN ĂN OTTAWA 211-MD

  BỘ BÀN ĂN OTTAWA 211-MD Kích thước bàn: Kích thước ghế: Màu sắc: Chất liệu:  

 • BỘ BÀN ĂN ROMANTIC 127-MD

  BỘ BÀN ĂN ROMANTIC 127-MD Kích thước bàn có  loại: (1200x800/1600x800)x750. Kích thước ghế (có 2 loại gỗ và nệm):…

 • BỘ BÀN ĂN ROSA 213-MD

  BỘ BÀN ĂN ROSA 213-MD Kích thước bàn: Kích thước ghế: Màu sắc: Chất liệu:  

 • BỘ BÀN ĂN SOFIA 210-MD

  BỘ BÀN ĂN SOFIA 210-MD Kích thước bàn: Kích thước ghế: Màu sắc: Chất liệu:    

 • BỘ BÀN ĂN VIENNA 006-MD

  BỘ BÀN ĂN VIENNA 006-MD Kích thước bàn có 3 loại: (1350x850/1600x900/1850x900)x753. Kích thước ghế: 490x530x935. Màu sắc: MD-137. Chất…

 • BỘ BÀN TRÀ LOVE BIG 202-MD

  BỘ BÀN TRÀ LOVE BIG 202-MD Bộ bàn trà Love Big 202-MD được thiết kế theo phong cách Châu Âu.…

 • BỘ BÀN TRÀ LOVE CAFE 203-MD

  BỘ BÀN TRÀ LOVE CAFE 203-MD Bộ bàn trà Love Cafe 203-MD được thiết kế theo phong cách cổ điển…

 • BỘ BÀN TRÀ LOVE CHINA 205-MD

  BỘ BÀN TRÀ LOVE CHINA 205-MD Bộ bàn trà Love China 205-MD được thiết kế theo phong cách cổ điển…

 • GHẾ HARMONY 003-MD

  Kích thước ghế không tay: 520x620x1030. Kích thước ghế có tay: 630x620x1030. Màu sắc: Antique (MD-258B). Chất liệu: Si K-03.

 • GHẾ IMPERIAL 005-MD

  GHẾ IMPERIAL 005-MD Kích thước ghế: 490x530x935. Màu sắc: MD-137. Chất liệu: Si K-03.

 • GHẾ LOVING 105-MD

  GHẾ LOVING 105-MD Kích thước ghế: 440x520x860. Màu sắc: Walnut (GR-06). Chất liệu: Veneer ASH.  

 • GHẾ NAPOLEON 008-MD

  GHẾ NAPOLEON 008-MD Kích thước ghế không tay: 600x620x1030. Kích thước ghế có tay: 620x620x1030. Màu sắc: Antique (MD-258B). Chất liệu:…

 • GHẾ TOT 028-MD

  GHẾ TOT 028-MD Kích thước ghế: 500x590x960. Màu sắc: Antique (MD-258B). Chất liệu: Si K-03.

 • GHẾ VIENNA SỒI 006-MD

  GHẾ VIENNA SỒI 006-MD Kích thước ghế: 490x530x935. Màu sắc: A88. Chất liệu: Sồi.