GHẾ IMPERIAL 005-MD

GHẾ IMPERIAL 005-MD

  • Kích thước ghế: 490x530x935.
  • Màu sắc: MD-137.
  • Chất liệu: Si K-03.

_DSC1869

Mô tả sản phẩm

GHẾ IMPERIAL 005-MD

  • Kích thước ghế: 490x530x935.
  • Màu sắc: MD-137.
  • Chất liệu: Si K-03.

_DSC1791

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GHẾ IMPERIAL 005-MD”